A A A
pl | en | uk
2021/2022 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Material Engineering

Materials Science

Program kierunku Inżynieria Materiałowa na II stopniu studiów został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom wiedzę z zakresu szeroko rozumianej i aktualnej inżynierii materiałowej. Absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie materiałów inżynierskich takich jak materiały ceramiczne, polimerowe, kompozytowe, półprzewodnikowe itp. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów. Gałęziami przemysłu w kierunku których dedykowany jest program studiów, to wszelkie branże przetwarzające i stosujące materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, opartych na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, jak i również w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej. Program kierujemy również do studentów którzy pragną działać w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje WIMiC należą m.in SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.

Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych. W roku 2019 kierunek Inżynieria Materiałowa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uplasował się na II miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich czasopisma „Perspektywy”. Zdecydowana większość absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Zdobyty podczas studiów warsztat pracy (wiedza i umiejętności) stanowią bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju absolwentów w ramach procesu uczenia się przez całe życie, co jest niezwykle istotnym walorem w tak dynamicznie rozwijającym się i wymagającym, interdyscyplinarnym, obszarze, jaki stanowi inżynierii materiałowa.

Opiekun kierunku: dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ścieżki dyplomowania: do wyboru
Total number of contact hours: 390
30 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie 1
Seminars: 30
2 Assessment O
Foreign Language
Total number of contact hours: 30
2 Exam O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Lecture: 30
3 Assessment O
Przedmiot specjalistyczny
Seminars: 30
2 Assessment O
Ścieżki dyplomowania: do wyboru
Total number of contact hours: 330
21 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Seminarium magisterskie 2
Seminars: 30
3 Assessment O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df)
Seminars: 30
3 Assessment O
Ścieżki dyplomowania: do wyboru
Total number of contact hours: 90
4 Assessment O