A A A

Log in

pl | en | uk

Automation, electronics and electrical engineering

ELECTROTECHNICS

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta, koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są znacznie podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków)
Zobacz pełny opis kierunku (Elektroenergetyka)
Zobacz pełny opis kierunku (Energoelektronika i napęd elektryczny)
Zobacz pełny opis kierunku (Pomiary technologiczne i biomedyczne)
Zobacz pełny opis kierunku (Smart Grids Technology Platform)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Summer semester, 2021/2022

Electrical Engineering in Vehicles

Summer semester, 2021/2022

Elektroenergetyka

Summer semester, 2021/2022

Energoelektronika i napęd elektryczny

Summer semester, 2021/2022

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Summer semester, 2021/2022

Smart Grids Technology Platform

Summer semester, 2021/2022

  • O - Obligatory
  • W - Elective
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Winter semester, 2022/2023

Electrical Engineering in Vehicles

Winter semester, 2022/2023

Elektroenergetyka

Winter semester, 2022/2023

Energoelektronika i napęd elektryczny

Winter semester, 2022/2023

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Winter semester, 2022/2023

Smart Grids Technology Platform

Winter semester, 2022/2023

  • O - Obligatory
  • W - Elective
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Summer semester, 2022/2023

Electrical Engineering in Vehicles

Summer semester, 2022/2023

Elektroenergetyka

Summer semester, 2022/2023

Energoelektronika i napęd elektryczny

Summer semester, 2022/2023

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Summer semester, 2022/2023

Smart Grids Technology Platform

Summer semester, 2022/2023

  • O - Obligatory
  • W - Elective