A A A

Log in

pl | en | uk

Learning about the culture and religion

CULTURAL STUDIES

Kierunek Kulturoznawstwo łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. Studia dostarczają kompetencji w zakresie analizy trendów kulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych nurtów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich wykłady i seminaria prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), zajęcia z twórcami sztuki, obozy naukowe.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy filozofii
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
obieralny 1s. H-K-1
Lecture: 60
6.0 O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Intermedia in culture
Project classes: 15
1.0 Assessment O
Metodyka pracy umysłowej
Auditorium classes: 15
1.0 Assessment O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2.0 O
Wstęp do kulturoznawstwa
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
The ideas of Western culture
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Historia kultury i cywilizacji
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
Gamification in culture
Workshop classes: 15
1.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Polish culture history compared to European culture
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Etnologia i folklorystyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Obóz kulturoznawczy
Fieldwork: 30
3.0 Assessment O
Culture and Technology
Lecture: 30
3.0 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Total number of contact hours: 30
2.0 O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Logika
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4.0 Assessment O
contemporary art
Conversation seminar: 15
1.0 Assessment O
Historia i teorie sztuki
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Prezentacja danych i multimedia
Laboratory classes: 30
2.0 Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Antropologia kulturowa
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Social ethics with the elements of professional ethics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Public Relations
Project classes: 30
2.0 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2.0 O
Komunikacja międzykulturowa
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Teorie kultury
Lecture: 30
3.0 Exam O
Teoria literatury
Lecture: 30
3.0 Exam O
Metodologia badań kulturoznawczych
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Animacja i zarzadzanie w kulturze
Lecture: 15
Conversation seminar: 15
2.0 Assessment O
Kultura popularna i audiowizualna
Lecture: 30
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Semiotyka
Lecture: 30
3.0 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lecture: 30
2.0 O
Literatura we współczesnej kulturze
Lecture: 30
3.0 Exam O
Praktyka studencka
Practical placement: 0
3.0 Assessment O
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Foreign language classes: 60
5.0 Exam O
to be completed
Workshop classes: 15
1.0 Assessment O
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Conversation seminar: 15
1.0 Assessment O
Warsztaty kulturoznawcze
Practical classes: 30
2.0 Assessment O
Medioznawstwo i teorie mediów
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
urban studies
Lecture: 15
1.0 Assessment O
Marketing kultury
Conversation seminar: 30
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Cultural policy
Conversation seminar: 15
1.0 Assessment O
to be completed
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Cyberkultura i cyberspołeczeństwo
Lecture: 15
Conversation seminar: 15
3.0 Exam O
Sztuka nowych mediów
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Antropologia komunikacji
Lecture: 30
3.0 Exam O
Religie świata - uwarunkowanie kulturowe
Lecture: 30
3.0 Exam O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Total number of contact hours: 60
4.0 O
Seminarium licencjackie 1
Seminars: 30
2.0 O
Podstawy filmoznawstwa
Conversation seminar: 30
2.0 Assessment O
Mitologie kultury popularnej
Lecture: 30
3.0 Exam O
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Project classes: 10
1.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Lecture: 60
4.0 O
Optional subject in a foreign language
Lecture: 30
4.0 O
Seminarium licencjackie 2
Seminars: 30
14.0 O
Projekt dyplomowa
Diploma project: 0
10.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective