A A A
pl | en
2020/2021 Part-time studies First-cycle studies Management science and quality

Management

Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Absolwent kierunku Zarządzanie charakteryzuje się kreatywnością i elastycznością, więc zdobytą wiedzę potrafi zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jest proaktywny i wykazuje postawę innowacyjną, otwartą na nowe rozwiązania. W toku studiów nabywa umiejętności interpersonalne, a także związane z autoprezentacją i pracą w grupie, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest pozostawienie studentowi dużej samodzielności, co ma wpływ na kształtowanie społecznej dojrzałości absolwenta i jego wewnętrznej motywacji do osiągania wytyczonych celów.
Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany również do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Wydział oferuje ich kontynuację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics in Management
Lectures: 14
Auditorium classes: 22
6 Exam O
Fundamentals of Economics
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Fundamentals of Entrepreneurship
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Fundamentals of Management
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Business Law
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
4 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Management of Own Development
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Finance
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Information Systems of Management
Lectures: 8
Project classes: 14
4 Exam O
Mathematics in Economics
Lectures: 8
Auditorium classes: 14
4 Completing the classes O
Methods of Organization and Management
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Elective module (2 semester - management)
Lectures: 24
Auditorium classes: 24
9 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)
Foreign language classes: 15
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Marketing
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Accounting
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
5 Exam O
Descriptive Statistic
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Organizational Behaviour
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
4 Exam O
Elective module (3 semester - management)
Lectures: 24
Auditorium classes: 24
9 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Managerial Economics
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Orerational Management
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
4 Exam O
Human Resources Management
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
5 Exam O
Practical Training for Diploma (4 weeks)
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Elective module (4 semester - management)
Lectures: 32
Auditorium classes: 32
12 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)
Foreign language classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ecology and Environmental Management
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Corporate Finance
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
5 Exam O
Protection of intellectual property
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Quality management
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Project management in RES
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Elective module (5 semester - management)
Lectures: 32
Auditorium classes: 32
12 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
10 Completing the classes O
Elective modules - Z 1 degree
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
4 Completing the classes O
Elective module (6 semester - management)
Lectures: 48
Auditorium classes: 48
18 Completing the classes O