A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Physical sciences

Medical Physics

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
First aid
Lectures: 5
Practical classes: 9
1 Exam O
Magnetic Resonance Imaging
Lectures: 30
Laboratory classes: 20
4 Completing the classes O
Imaging diagnostics and quality control
Lectures: 30
Laboratory classes: 20
4 Exam O
Detection of Nuclear Radiation in Medicine
Lectures: 20
Laboratory classes: 45
5 Completing the classes O
Dosimetry of Non-ionizing Radiation
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Completing the classes O
Electronic medical equipment
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Legal and organizational issues in medicine
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
5 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Clinical Dosimetry
Lectures: 15
Workshop classes: 5
2 Exam O
Foreign language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Medical Laboratory
Lectures: 10
Laboratory classes: 20
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Electives FM2 - sem. 2
Total number of contact hours: 135
12 Completing the classes O
Radiotherapy Treatment Planning
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Radiobiology
Lectures: 15
Workshop classes: 5
2 Completing the classes O
Ion radiotherapy
Lectures: 6
Workshop classes: 9
2 Completing the classes O
Conventional radiotherapy
Lectures: 15
Workshop classes: 5
2 Exam O
Statistics in Medicine
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Nuclear Medicine
Lectures: 18
Laboratory classes: 22
3 Exam O
Diploma seminar
Seminars: 45
2 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Electives Humanities II
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Electives FM2 - sem. 3
Total number of contact hours: 135
2 Completing the classes O