A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Material Engineering

Education in Technology and Computer Science

Program studiów II stopnia zawiera uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy przekazanej studentom w trakcie nauki na stopniu I. Studenci decydują o wyborze kształcenia wybierając ścieżkę dyplomowania. Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, administratorzy systemów komputerowych, programiści, inżynierzy oprogramowania, administratorzy baz danych, webmasterzy, graficy komputerowi oraz projektanci CAD/CAM, profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki. Program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN, co oznacza że absolwenci mogą szukać zatrudnienia w szkolnictwie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Conflicts of the modern world
Lecture: 30
2 Assessment O
Maszynoznawstwo
Lecture: 14
Seminars: 14
3 Assessment O
Computer graphics
Lecture: 14
Project classes: 28
3 Assessment O
Technologie przyrostowe w zastosowaniach inżynierskich
Lecture: 28
Project classes: 14
3 Assessment O
Dydaktyka przedmiotów zawodowych I
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Pedagogika II
Lecture: 30
2 Assessment O
Maszyny i urządzenia w przetwórstwie metali
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment W
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Statistical quality control
Lecture: 14
Project classes: 28
3 Assessment O
Advanced Internet Techniques
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Exam O
Przedmiot obieralny humanistyczny (II stopień) ETI
Lecture: 28
2 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dydaktyka przedmiotów zawodowych II
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Dydaktyka ogólna II
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Marketing Internetowy
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Stale i stopy specjalne
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Modelowanie kształtowania objętościowego
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Methodology of teaching of computer science II
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek ETI)
Lecture: 112
Laboratory classes: 56
12 Exam O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (ETI II stopień)
Total number of contact hours: 28
3 Assessment O
Język obcy na poziomie B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Projektowanie przemysłowych linii pilotażowych ME
Project classes: 28
Seminars: 28
3 Assessment O
Practical placement – pedagogical II
Practical classes: 15
2 Assessment O
Seminarium dyplomowe
Seminars: 28
5 Assessment O