A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Materials and Technologies of Non-Ferrous Metals

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową oraz inżynierią mechaniczną.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Advanced quality management and control systems
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Fundamentals of advanced and unconventional technologies of non-ferrous metals processing
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Techniques and technologies of removal, incremental and surface machining
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
6 Exam O
Techniques and technologies of welding and bonding of metallic materials
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne semestr 1
Total number of contact hours: 135
9 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy na poziomie B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Przedmioty obieralne semestr 2
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Diploma tracks
Total number of contact hours: 225
21 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Przedmioty obieralne semestr 3
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne: językowe
Total number of contact hours: 45
4 Completing the classes O
Semianrium specjalistyczne
Seminars: 30
2 Completing the classes O