A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Civil engineering, geodesy and transport

Revitalization of Degraded Areas

Program studiów obejmuje treści programowe związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, szczególnie w wyniku antropopresji. W programie studiów II stopnia znajdują się zagadnienia dotyczące remediacji oraz przywracania stosunków wodnych, waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności, modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu, zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów, metod badań społecznych i partycypacji społecznej. Ponadto studia II stopnia kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania odpowiednich metody pomiarowych oraz optymalizacji procesów naprawczych w zakresie kierunku studiów, sporządzania raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz procedowania uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania waloryzacji krajobrazu i analizy widokowej, opracowania koncepcji rewitalizacji wraz z rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i organizacyjno-finansowymi, uwzględniającymi ochronę dziedzictwa przemysłu, oceny opłacalności inwestycji, a także doboru metody badań społecznych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm. Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Industrial heritage and revitalization
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Spatial planning with elements of cartography
Lectures: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Outline of open pit and bore mining
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Contemporary physics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Technologies of reclamation
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Outline of underground mining
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Statistics
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Exam O
Budownictwo i infrastruktura techniczna
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Environmental impact assessment procedures
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Slopes stability
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Analizy ekonomiczne
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Remediation
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Costing techniques
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Monitoring and evaluation of revitalization processes
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Revitalization models and procedures
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Landscape Architecture
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Specialised foreign language
Foreign language classes: 30
2 Exam O
C. Przedmioty obieralne kierunkowe
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 15
3 Completing the classes O
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
H. Przedmiot humanistyczno-społeczny II
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O