A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Chemical engineering

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co wyróżnia studia na Wydziale EiP to ukierunkowanie na praktyczne pozyskiwanie, przetwarzanie, magazynowanie i użytkowanie różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacja urządzeń, w których zachodzą te procesy. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przemysłowe procesy katalityczne
Lecture: 25
Laboratory classes: 25
3 Assessment O
Semester 1
Total number of contact hours: 30
18 Assessment O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Lecture: 30
1 Assessment O
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Lecture: 30
1 Assessment O
Fundamentals of biotechnology
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
3 Assessment O
Inżynieria reaktorów chemicznych
Lecture: 15
Auditorium classes: 20
Project classes: 15
4 Exam O
Energy Transition-KIC

Summer semester, 2020/2021

Sustainable Fuels Economy

Summer semester, 2020/2021

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elective block - sem. 2
Total number of contact hours: 30
2 Assessment W
Foreign language (JO2)
Total number of contact hours: 30
2 Assessment W
Specialist subject in a foreign language
Total number of contact hours: 30
3 Assessment W
Subject from teh group HS - sem 2
Total number of contact hours: 30
1 Assessment W
Semester 2
Total number of contact hours: 30
22 Assessment W
Energy Transition-KIC

Winter semester, 2021/2022

Sustainable Fuels Economy

Winter semester, 2021/2022

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Subject from group HS - sem 3
Total number of contact hours: 30
4 Assessment O
semester 3
Total number of contact hours: 30
6 Assessment O
Energy Transition-KIC

Summer semester, 2021/2022

Sustainable Fuels Economy

Summer semester, 2021/2022