A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Chemical engineering

Fuel and Environment

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elective block S1-S2
Total number of contact hours: 60
- Completing the classes W
Elective block P1 - P2
Total number of contact hours: 30
- Completing the classes W
Semester 1 F&E
Total number of contact hours: 30
30 Completing the classes W

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Foreign language (FL2)
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes W
Specialist subject in a foreign language
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes W
Semester 2 F&E
Total number of contact hours: 30
25 Completing the classes W
Elective block S1-S2
Total number of contact hours: 30
- Completing the classes W
Elective block P1 - P2
Total number of contact hours: 30
- Completing the classes W

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
HS Block sem. 3
Total number of contact hours: 45
5 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
3 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 25
2 Completing the classes O