A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Technical computing and telecommunications

Applied Computer Science

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Electives IS2 - sem. 1
Total number of contact hours: 163
12 Completing the classes O
Advanced Internet Techniques
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
5 Completing the classes O
Contemporary physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Parallel and Distributed Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 26
Project classes: 4
5 Exam O
Modelling of Physical Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Data mining
Lectures: 30
Laboratory classes: 22
Project classes: 20
6 Exam O
Microprocessor Techniques
Lectures: 20
Laboratory classes: 25
Project classes: 15
5 Completing the classes O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
5 Completing the classes O
Foreign language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Electives Humanities II
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Electives Humanities II
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Electives IS2 - sem. 2
Total number of contact hours: 90
7 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Team Programming
Lectures: 10
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
5 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 45
5 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O