A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Technical computing and telecommunications

Teleinformatics

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Program kształcenia na stopniu magisterskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola,Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Corporate network security
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Quality of Service in communication networks
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Simulation methods
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Project management and economics
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
5 Exam O
Evolution of communication networks
Lectures: 28
Project classes: 30
5 Exam O
Mathematics in analysis of networks and systems
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Communication and design thinking
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Software defined networks
Lectures: 8
Laboratory classes: 20
Project classes: 28
4 Completing the classes O
Innovation and enterpreneurship
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
IT project methodology
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Mathematics in design of networks and systems
Lectures: 30
Auditorium classes: 24
4 Exam O
English B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES at the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications (field of study: Teleinformatics)
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Elective courses - 2nd semester
Total number of contact hours: 135
12 Completing the classes W

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Elements of ICT ecosystem
Lectures: 14
Project classes: 14
2 Completing the classes O
Elective courses - 3rd semester
Total number of contact hours: 85
8 Completing the classes W