A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Technical computing and telecommunications

Data Science

Kształcenie na studiach Informatyka – Data Science dostarcza wiedzy i kluczowych kompetencji w zagadnieniach analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w zakresie, między innymi, metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego. Ponadto biegle posługują się językiem angielskim technicznym oraz posiadają kompetencje społeczne niezbędne w pracy zespołowej i realizacji złożonych projektów informatycznych. Kierunek Informatyka – Data Science zapewnia również kompetencje w zakresie planowania i realizacji prac badawczych oraz ustawicznego uzupełniania zdobytej wiedzy dziedzinowej. Dzięki tym efektom kształcenia absolwenci kierunku Informatyka – Data Science są przygotowani do pracy zawodowej w renomowanych, międzynarodowych przedsiębiorstwach informatycznych tworzących i oferujących rozwiązania oparte na danych i systemach uczących się.

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 31/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Rachunek macierzowy i statystyka wielowymiarowa
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Pracownia problemowa
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Data mining
Lectures: 30
Laboratory classes: 14
Project classes: 16
5 Exam O
Neural networks and Deep Learning
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Organisation of Database Management Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Elective subjects I
Total number of contact hours: 104
8 O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Technical English
Auditorium classes: 30
2 Exam O
Master's Thesis workshop 1
Project classes: 20
5 Completing the classes O
Analiza dużych zbiorów danych
Lectures: 30
Laboratory classes: 14
Project classes: 16
5 Exam O
Natural Language Processing
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Machine learning
Lectures: 30
Laboratory classes: 14
Project classes: 16
5 Exam O
Przedmioty obieralne II
Total number of contact hours: 104
8 O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Master's Thesis workshop 2
Project classes: 20
5 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Total number of contact hours: 28
5 Completing the classes O

Winter semester

Semestr zimowy, 2020/2021
Semestr wyrównujący kompetencje inżynierskie przewidziany dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających tytułu zawodowego inżyniera

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Języki i biblioteki analizy danych
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Completing the classes O
Introduction to UNIX System
Lectures: 30
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Operating Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Computer Networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Database basics
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Object-oriented Programming
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Requirements and quality engineering
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Computation and Complexity Theory
Lectures: 30
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O