A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Earth sciences and the environment

Geophysics

Kierunek Geofizyka ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych. Posiadają też kwalifikacje pozwalające podjąć pracę naukową w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci kierunku Geofizyka znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu geofizycznym i geologicznym oraz górniczym. Mogą samodzielnie pracować w terenie prowadząc prace pomiarowe. Mogą także pracować jako projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w obserwatoriach geofizycznych oraz obsługiwać sieci sejsmometryczne w kopalniach węgla kamiennego i miedzi.
Jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych mogą podjąć pracę także w innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego.

Opiekun kierunku: dr inż. Anna Kwietniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Techniques of Data Visualization
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Basics of geometry and computer graphics
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Computing applications I
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Chemistry
Lectures: 30
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
General Geology
Lectures: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Geodesy
Lectures: 15
Practical classes: 30
2 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mineralogy and petrography
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Physics
Lectures: 45
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
WF
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Computing applications II
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Global Geophysics
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
7 Exam O
AutoCAD
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Cartography
Lectures: 15
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Fundamentals of GIS and remote sensing
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Petrophysics
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Mathematics III
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Signal theory
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
WF
Practical classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Blok obieralny 1, III semestr Geofizyka
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Blok obieralny 2, III semestr Geofizyka
Laboratory classes: 75
5 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Electrical and electromagnetic methods I
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Gravimetry
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
WF
Practical classes: 15
- Completing the classes O
Seismic methods I
Lectures: 45
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Regional Geology
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Hydrogeology
Lectures: 15
Practical classes: 15
2 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Blok obieralny 3, IV semestr Geofizyka
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Blok obieralny 4, IV semestr Geofizyka
Laboratory classes: 60
4 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Seismic methods II
Lectures: 45
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Electrical and electromagnetic methods II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
GPR methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Geochemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Well Logging I
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
5 Completing the classes O
Geotechnics
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Geology of mineral deposits
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Blok obieralny 5, V semestr Geofizyka
Lectures: 60
4 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Geophysical fieldworks
Practical classes: 60
3 Completing the classes O
Well Logging II
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Magnetometry
Lectures: 45
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Blok obieralny 6, VI semestr Geofizyka
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Blok obieralny 7, VI semestr Geofizyka
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Blok obieralny 8, VI semestr Geofizyka
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Blok obieralny 9, VI semestr Geofizyka
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Elective block of humanistic and economic subjects 6 level
Lectures: 60
5 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Blok obieralny 10, VII semestr Geofizyka
Total number of contact hours: 80
9 Completing the classes O
Blok obieralny 11, VII semestr Geofizyka
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O
Blok obieralny 12, VII semestr Geofizyka
Lectures: 30
2 Completing the classes O