A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Earth sciences and the environment

Engineering and Data Analysis

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych posiadają wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz matematyki. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwala absolwentom tego kierunku na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorach, gdzie kluczową role odgrywają zagadnienia związane z analizą danych informatyką. Pomimo że kształcenie jest nakierowane na analizę danych w zagadnieniach geologii, geofizyki, geoinformatyki, górnictwa inżynierii i ochrony środowiska, itp., absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w praktycznie każdym zespole zajmującym się akwizycją, przesyłem, składowaniem, analizą i interpretacją danych. Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwalają na podjęcie współpracy z innymi zespołami i tworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Inżynieria i Analiza Danych może kontynuować naukę na np. II stopniu studiów na kierunku Geoinformatyka.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to Computer Science
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Mathematical analysis
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
6 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
Introduction to geomatics
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Linear algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Fundamentals of Electronics and Metrology
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Algorithms and data structures
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Completing the classes O
Economic and Legal Aspects in Informatics
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Logic and discrete mathematics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Completing the classes O
Architektura komputerów
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Workshop classes: 30
5 Exam O
Differential equations
Lectures: 30
Auditorium classes: 60
6 Exam O
Procedural Programming
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
5 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Object Oriented Programming
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Data encryption and compression
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Data processing in the Unix system
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Signal theory
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physics Laboratory
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Database I
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Blok obieralny, III semestr Inżynieria i Analiza Danych
Lectures: 30
Laboratory classes: 60
8 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer Networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
3D Computer Graphics
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematical Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Python Programming
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Numerical methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Statistical modelling in Earth sciences
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer Measurement Systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Artificial Intelligence and expert systems
Lectures: 45
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Spatial data analysis
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Optimization methods
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Blok obieralny, V semestr Inżynieria i Analiza Danych
Total number of contact hours: 195
15 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Big Data infrastructure
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Machine learning
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Digital image processing and analysis
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Computational intelligence in data analysis
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Blok obieralny, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych
Lectures: 45
Laboratory classes: 90
11 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych
Total number of contact hours: 195
15 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O