A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Earth sciences and the environment

Applied Geology

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych (uprawnień geologicznych różnych kategorii i uprawnień związanych z pracą w zakładach górniczych). Kierunek Geologia Stosowana kontynuuje tradycje kształcenia geologów AGH i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej i przemyśle wydobywczym. Absolwent tego kierunku posiada znajomość zagadnień z zakresu nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym. Absolwenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr inż. Piotr Olchowy

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
General Geology I
Lectures: 30
Practical classes: 45
6 Exam O
Geometry and Computer Graphics
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Mining geodesy and metrology
Lectures: 15
Practical classes: 15
2 Completing the classes O
Copyright and patent law
Lectures: 15
1 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Field exercises in General Geology
Fieldwork: 120
6 Completing the classes O
General Geology II
Lectures: 30
Practical classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Spatial information systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mineralogy
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Historical geology with paleontology
Lectures: 30
Practical classes: 45
6 Exam O
Hydrogeology
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Engineering geology
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Workshop classes: 30
6 Exam O
Quaternary geomorphology and geology
Lectures: 30
Practical classes: 30
4 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Regional Geology
Lectures: 45
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Sozology
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Geological cartography
Lectures: 30
Practical classes: 45
5 Exam O
Field practice of geological mapping
Fieldwork: 120
5 Completing the classes O
Drilling
Lectures: 15
Practical classes: 15
2 Exam O
Petrography
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
P
Lectures: 30
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Structural geology
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Geophysics for geologists
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Geology of solid mineral deposits
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
Practical classes: 15
6 Exam O
Geochemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Methods of mineral and rock analysis
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne_ semestr 5
Total number of contact hours: 150
11 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Mining
Lectures: 30
Project classes: 15
2 Exam O
Mineral raw material policy with elements of economic geology
Lectures: 30
Practical classes: 15
2 Completing the classes O
Basic Petroleum Geology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Mining geology
Lectures: 30
Project classes: 30
3 Exam O
Przedmioty obieralne_ semestr 6
Total number of contact hours: 150
11 Completing the classes O
Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Przedmiot w języku angielskim obieralny
Lectures: 30
3 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty obieralne_ semestr 7
Total number of contact hours: 180
15 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O