A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Earth sciences and the environment

Geoinformatics

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Geoinformatyka może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
General Geology
Lectures: 30
Practical classes: 30
4 Completing the classes O
Data algorithms and structures
Lectures: 15
Practical classes: 30
4 Completing the classes O
Introduction to geomatics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Linear algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Basics of computer science
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Mathematical analysis I
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
6 Exam O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of geodesy
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Geophysics
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Completing the classes O
Procedural Programming
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Mathematical analysis II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Probability theory and mathematical statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
Environmental Data Processing
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Blok obieralny (przedmioty społeczno-prawne) I stopien
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of remote sensing and photogrammetry
Lectures: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Spatial data analysis
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
CAD systems in geoinformatics
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
GIS systems in Earth Sciences
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Numerical methods
Lectures: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Geohazards
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Object Oriented Programming
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer-assisted geological cartography
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Computer-assisted geological cartography - fieldwork
Fieldwork: 60
3 Completing the classes O
3D Computer Graphics
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Database
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Earth Science Modeling
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Operation System
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Electronic measuring techniques in Earth Sciences
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer Networks
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Analysis and processing of digital signals and images
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Spatial databases
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
3 Exam O
IT systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Internet Techniques
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Blok obieralny, V semestr Geoinformatyka
Total number of contact hours: 165
15 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Web application programming (PHP)
Laboratory classes: 45
2 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Data mining
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Basics of spatial planning
Lectures: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Programming geoinformatic applications (Python)
Laboratory classes: 45
2 Completing the classes O
Satellite Radar Interferometry
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Blok obieralny, VI semestr Geoinformatyka
Total number of contact hours: 180
12 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny, VII semestr Geoinformatyka
Total number of contact hours: 180
15 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O