A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Environmental engineering, mining and energy

Environmental Engineering

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Podstawy geologii i mineralogii
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Fundamentals of Economics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
BHP i ergonomia
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Environmental Protection Law
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Biologia i ekologia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Chemia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
9 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics I
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Air protection
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Basis of minerals economy
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Civil engineering
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Basics of surveying and GIS
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Fizyka
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Gospodarka wodna i ochrona wód
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Mechanika płynów
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Materiałoznawstwo
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Informatyczne podstawy projektowania
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Waste Management
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Technical Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Completing the classes O
Technologie oczyszczania wody i ścieków
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Czystsza produkcja
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 90
6 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Environmental Impact Assesment
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Mechanika gruntów i geotechnika
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Refrigeration and air-conditioning technology
Lectures: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Metrologia i monitoring
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Exam O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 90
6 Completing the classes O
AAA. Ścieżki dyplomowania IKŚ, semestr 5
Total number of contact hours: 45
4 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Instalacje i sieci sanitarne
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Praktyka technologiczna
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Reclamation and Revitalisation
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 120
8 Completing the classes O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ, semestr 6
Total number of contact hours: 105
8 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Seminar
Auditorium classes: 30
2 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O
D. Komputerowy program użytkowy
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O