A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Environmental engineering, mining and energy

Mining Engineering

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 1
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Geometria wykreślna
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Geologia, mineralogia i petrografia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Rudiments of Mining
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Chemia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
BHP i ergonomia
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Matematyka 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Górnictwo odkrywkowe
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Fundamentals of Economics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Geodesy and mining cartography
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Physics 1
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Moduły fakultatywne sem 2
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elektrotechnika i podstawy automatyki
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Mechanika techniczna
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Inżynierskie metody obliczeniowe
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Górnictwo podziemne
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
6 Exam O
Przeróbka surowców mineralnych
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Materials science
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Underground Mining Machines and Equipment
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Geofizyka górnicza
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Wytrzymałość materiałów
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Mechanika płynów i termodynamika
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Moduły fakultatywne sem 4
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Moduły kierunkowe obieralne sem 4
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geomechanika
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Budownictwo górnicze
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Hydrogeologia i odwadnianie
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Mining aerology
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Moduły w grupach obieralnych
Total number of contact hours: 165
13 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Natural hazards
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Blasting Technik
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Geographic Information Systems (GIS)
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Moduły w grupach obieralnych sem 6
Lectures: 75
Project classes: 60
13 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Seminar
Auditorium classes: 30
2 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Lectures: 45
3 Completing the classes O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Moduły fakultatywne sem 7
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Moduły w grupach obieralnych sem 7
Total number of contact hours: 60
5 Completing the classes O