A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Environmental engineering, mining and energy

Engineering and Industrial Process Management

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geometry and Engineering Graphics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Chemia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mathematics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Microeconomy
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Basics of Psychology
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Podstawy zarządzania
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Business Law
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Material science
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Podstawy metrologii
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Macroeconomy
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Fundamentals of engineering design
Lectures: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Electrical Engineering
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Projektowanie systemów produkcyjnych
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 3, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 75
6 Completing the classes O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Podstawy konstrukcji maszyn
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Reengineering
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Operational research
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Metody zarządzania produkcją
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Rachunkowość
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 75
6 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ekonometria
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Logistyka w przedsiębiorstwie
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Marketing
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Cost Analysis for Engineers
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Project management in RES
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 150
10 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Innowacyjność i projektowanie produktu
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Finanse przedsiębiorstwa
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
-
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Quality management
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 150
10 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Diploma Seminar
Auditorium classes: 30
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 90
7 Completing the classes O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O