A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Material Engineering

Foundry Processes Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy i wad odlewniczych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i doskonale sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
polski
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Completing the classes O
Technical drawing and engineering graphics
Lectures: 30
Project classes: 45
6 Completing the classes O
BHP
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Protection of intellectual property
Lectures: 15
1 Completing the classes O
General Metallurgy and Foundry
Lectures: 30
3 Exam O
Economics
Lectures: 30
2 Exam O
Module HS (I)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer science and information technologies
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Solid CAD design
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Spawanie, obróbka ubytkowa, przeróbka plastyczna
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
General chemistry II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Foreign language (1/3)
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ochrona środowiska i technologie bezodpadowe
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Тheory of Probability and Mathematical Statistics
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
7 Exam O
-
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Materials fo Foundry Moulds
Lectures: 30
2 Exam O
Crystallography
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Physical Chemistry I
Lectures: 45
2 Completing the classes O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language (2/3)
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Molds technology
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
-
Laboratory classes: 45
2 Completing the classes O
Basics of machine design
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Physical Chemistry II
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Simulation of Foundry Processes
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
-
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language (3/3)
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Integrated management systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Metallurgy and Foundry of Cast Iron
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
5 Exam O
-
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Crystallisation of metals and alloys
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Theory of mass, heat and momentum transfer in metallurgical and foundry processes
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Metallurgy and foundry engineering of cast steel
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Blok obieralny semestr 5 IPO
Lectures: 40
Seminars: 20
8 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Metallurgy and casting of non-ferrous metals
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
-
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w metalurgii i odlewnictwie
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Projektowanie i uruchomienie produkcji odlewów
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
-
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Przedmiot obieralny 4 ECTS
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Blok obieralny semestr 6 IPO
Lectures: 45
Seminars: 15
9 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Seminar
Seminars: 10
1 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Przedmiot obieralny semestr 7 (IPO)
Lectures: 45
Seminars: 90
9 Completing the classes O
Moduł in English
Lectures: 30
Seminars: 15
5 Completing the classes O