A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Material Engineering

Recycling and Metallurgy

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie metalurgii i recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Recykling i Metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich metalurgicznych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Metals market
Lectures: 20
2 Completing the classes O
Chemistry I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Technical drawing
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Wstęp do metalurgii
Lectures: 30
4 Exam O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Chemistry II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education I
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Computer aided design I
Laboratory classes: 45
4 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Statystyka i planowanie eksperymentu
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Engineering structures in metallurgy
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Theory of metallurgical processes
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Computer aided design II
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Physical chemistry I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lectures: 15
Project classes: 10
1 Completing the classes O
Physical Education II
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Materials testing methods
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Processes of extraction metallurgy I
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Technical Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Transport masy i ciepła w metalurgii
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy recyklingu
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physical Education III
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Physical chemistry II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy automatyki i robotyki
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Pirometalurgia
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Hydrometallurgy
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Przedmioty obieralne RiM - 1
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM - 2
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM - Ekonomiczne
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Ścieżki dyplomowania sem.5
Total number of contact hours: 165
14 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Measurement methods and techniques
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Quality engineering
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Przemiany fazowe i obliczanie diagramów fazowych
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Przedmioty obieralne RiM – 3
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Ścieżki dyplomowania sem.6
Lectures: 90
Laboratory classes: 60
Project classes: 30
12 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM – 4
Total number of contact hours: 75
8 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM – 5
Project classes: 15
1 Completing the classes O
Przedmioty obieralne RiM: przedmioty w języku obcym
Total number of contact hours: 45
4 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 20
2 Completing the classes O