A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Material Engineering

Non-Ferrous Metals Science and Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Chemia I
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Introduction to materials science and material technologies I
Lectures: 45
4 Exam O
Rynek metali
Lectures: 20
2 Completing the classes O
Rysunek techniczny
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Physical Education I
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Lectures: 45
4 Exam O
Basics of crystallography
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Laboratory classes: 45
4 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Chemia II
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Statystyka dla inżynierów
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Physical chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Physical Education II
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Materials research methods
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lectures: 15
Project classes: 10
1 Completing the classes O
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Metody i techniki pomiarowe
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Physics of Solids
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Podstawy sprężystości materiałów
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Physical Education III
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Podstawy teorii przemian fazowych
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy automatyki i robotyki
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Heat treatment
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O
Ścieżki dyplomowania sem. 5
Total number of contact hours: 240
20 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Quality Engineering
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Stopy metali nieżelaznych
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: materiały w zastosowaniach inżynierskich
Total number of contact hours: 105
5 Completing the classes O
Ścieżki dyplomowania sem. 6
Total number of contact hours: 180
15 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Project classes: 15
1 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: materiały i technologie ich wytwarzania
Lectures: 60
Laboratory classes: 30
Project classes: 30
8 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: przedmioty w języku obcym
Total number of contact hours: 45
4 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 20
2 Completing the classes O