A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Technical computing and telecommunications

Cybersecurity

Kierunek Cyberbezpieczeństwo dostarczy absolwentów, którzy będą niezbędnymi ogniwami pozwalającymi realizować kierunki rozwoju gospodarki Polski zapisane w strategicznych dokumentach takich jak choćby w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ten sposób kierunek cyberbezpieczeństwo wpisuje się nie tylko w misję AGH, wydziału IEiT, ale i szerzej w strategiczne kierunki rozwoju Polski, a nawet Europy.
Wskazać można kilka obszarów (jest to lista przykładowa, nie wyczerpująca) zatrudnienia absolwentów:
- podmioty gospodarcze: każda współczesna firma musi dbać o bezpieczeństwo swoich systemów i sieci teleinformatycznych, aby realizować swoje zadania. Natomiast ze względów regulacyjnych, wiele sektorów będzie musiało (pod groźbą sankcji) zatrudniać lub wynajmować specjalistów w tej dziedzinie. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wskazuje 6 sektorów podzielonych na wiele podsektorów (energia, transport, ochrona zdrowia, bankowość i infrastruktura rynków finansowych, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, infrastruktura cyfrowa) oraz dostawców usług cyfrowych, którzy będą musieli realizować wiele działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Regulacje dotyczą także podmiotów zakwalifikowanych jako operatorzy infrastruktury krytycznej (11 sektorów) oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto zauważyć, że otwiera to rynek zarówno na potencjalnych pracowników tych przedsiębiorstw, ale także na rozwój nowych firm, które zewnętrznie mogą dostarczać owych usług. Wszystkie podmioty gospodarcze muszą sprostać także wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych;
- instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa: ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i wcześniejsze regulacje, wymagają, aby działania w zakresie cyberbezpieczeństwa podejmowały także podmioty publiczne. Możliwości w tym zakresie wykraczają jednak poza ten tradycyjny wymiar. Coraz częściej podmioty te potrzebują pracowników, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę techniczną, ale rozumieć będą procesy związane z politykami publicznymi i tym jak wpływa na nie cyberbezpieczeństwo. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla absolwentów, którzy kreować będą działania i decyzje związane z takimi obszarami jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, polityka ekonomiczna, rozwiązania legislacyjne itd.;
- organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: wszystkie organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo – zarówno wewnętrzne oraz zewnętrzne – poszukują specjalistów mających wiedzę oraz umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wiąże się to z koniecznością przeciwdziałaniu takim zagrożeniom jak cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberszpiegostwo itd. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów to m.in.: policja, służby specjalne, wojsko.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 111/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Algebra
Lectures: 42
Auditorium classes: 42
6 Exam O
Analysis 1
Lectures: 42
Auditorium classes: 42
6 Exam O
The national cybersecurity system
Lectures: 30
3 Exam O
An introductiom to Criminal Law and Criminal Procedure
Lectures: 20
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Introduction to the Internet
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Introduction to administration and computer security
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Introduction to Computer Science
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Physical education 1/3
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Analysis 2
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Security of ICT networks and systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Discrete Mathematics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Programming basics
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Probabilistics and statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
Algorithms design and analysis
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physical education 2/3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Incidents detection
Lectures: 15
Laboratory classes: 20
2 Completing the classes O
Information security management
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Foreign language 1
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Local Area Networks Security
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Physics 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Cryptography
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Script Programming
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Operating Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Physical Education 3/3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Elective courses in 3rd semester
Total number of contact hours: 100
7 Completing the classes O
Foreign language 2
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Malware analysis
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Database
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Security of wireless networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Software security
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Foreign language 3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Personal data protection and privacy enhancing technologies
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Elective courses for 4th semester
Total number of contact hours: 60
6 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Security of mobile systems and 5G networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Completing the classes O
Wide area network security
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Protection of classified information
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Industrial espionage
Lectures: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Penetration testing
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Elective courses for 5th semester
Total number of contact hours: 150
12 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Security of critical infrastructure and industrial control systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Project
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Practical use of information from open sources
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Training
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Network programming supporting secure applications
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Exam O
Security of operating systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Elective courses for 6th semester
Total number of contact hours: 125
9 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Project 2
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Elective courses for 7th semester
Total number of contact hours: 180
12 Completing the classes O