A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies Second-cycle studies Material Engineering

Materials Science

Program studiów II stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki dyplomowania absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp). Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Graphics engineering
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Propedeutyka nauk materiałowych
Lectures: 10
1 Completing the classes O
Engineer study
Control and transitional thesis: 0
10 Completing the classes O
Materials research methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Protection against corrosion
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Quality management
Lectures: 15
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Materiały metaliczne
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
4 Exam O
Materiały i technologie
Lectures: 60
Seminars: 30
4 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ścieżki dyplomowania: do wyboru
Total number of contact hours: 390
30 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Seminar 1
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Foreign Language
Total number of contact hours: 30
2 Exam O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Ścieżki dyplomowania: do wyboru
Total number of contact hours: 330
21 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Seminar 2
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II s
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Ścieżki dyplomowania: do wyboru
Total number of contact hours: 90
4 Completing the classes O