A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Sociology of science

Social Informatics

Kierunek Informatyka Społeczna mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych przede wszystkim w dwóch obszarach: zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz user experience i design thinking (ang. user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych.
Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Priorytetem jest takie ukształtowanie studenta, aby był on konkurencyjny na rynku pracy dzięki łączeniu w sposób trafny i efektywny kompetencji miękkich i twardych.
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badań interfejsów użytkownika oraz badań z zakresu user experience oraz wdrażania intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego oraz mediach elektronicznych na stanowiskach, które wymagają wyżej wymienionych kompetencji. Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna znajdą zatrudnienie w wielu branżach m.in. w usługach IT, w sektorze ICT, telekomunikacji, bankowości, e-commerce, w mediach oraz segmencie badań rynku, a także w zarządzaniu projektami i w sektorze big data. Będą to zatem zawody: Account manager, Ad traffic manager, Analityk compliance, Analityk systemów komputerowych, Art director, Brand manager, Broker informacji, Content manager, Copywriter, Data analyst, E-Commerce manager, Graphics designer, Information architect, Innovation designer, Marketing specialist, Media buyer & planner, New media designer, PR manager, Product owner, Project manager, SEO specialist, Social media manager, Social media specialist, Software developer, Specjalista ds. marketingu Internetowego, Specjalista ds. użyteczności, Strategy planner, Traffic manager, Trendsetter, User experience designer, User interface developer.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Introduction to Interface Design
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Metody badań jakościowych
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Quantitative research methods
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Logic
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Creative thinking
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
Dimensions of social life
Lectures: 30
2 Exam O
Computer graphics
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Introduction to social informatics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Programming Robots
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Metody ilościowe w naukach technicznych 1
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Technologie webowe
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Student's workshops
Workshop classes: 24
2 Completing the classes O
Badanie użyteczności interfejsów
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Design Thinking
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Społeczny wymiar technologii
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Komunikacja społecznaw dobie nowych mediów
Lectures: 15
Discussion seminars: 15
2 Completing the classes O
Service architecture of ICT systems
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Metody i techniki programowania
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Social Network Analysis (SNA)
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Metody ilościowe w naukach technicznych 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Optional subject in a foreign language
Lectures: 30
4 Completing the classes O
Multimedia signals processing
Lectures: 30
2 Exam O
Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Smart community, smart city
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Multidimensional data analysis
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Service design
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Probabilistyka
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
English course B-2 level semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Database Systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Network society & technology
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Google Analytics
Project classes: 15
1 Completing the classes O
Introduction to IBM SPSS Modeler
Project classes: 30
3 Exam O
to be completed
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
English course B-2 level semester 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Lectures: 30
4 Completing the classes O
Data exploration
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Designing of intefaces
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Programming methodology and techniques Databases
Project classes: 30
3 Exam O
Student's workshops
Workshop classes: 24
2 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Seminarium licencjackie 1
Seminars: 30
2 Completing the classes O
to be completed
Workshop classes: 30
2 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Modelling in data mining
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Praktyka studencka 1
Practical placement: 0
14 Completing the classes O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Analytics, Data Engineering and Visualization
Project classes: 30
3 Completing the classes O
to be completed
Project classes: 15
1 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
10 Completing the classes O
Praktyka studencka
Practical placement: 0
16 Completing the classes O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Seminarium licencjackie 2
Seminars: 30
2 Completing the classes O