A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Microelectronics in Industry and Medicine

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 1
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 1
Total number of contact hours: 88
6 Completing the classes O
Digital telecommunication systems
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Building of multi-thread applications
Lectures: 14
Project classes: 28
5 Exam O
Moduł obieralny 1, ME, sem. 1
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Design of advanced analog VLSI blocks for sensor systems
Lectures: 28
Project classes: 14
5 Exam O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 1
Project classes: 70
Seminars: 15
5 Completing the classes O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes W

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy (B2+, egzamin)
Lectures: 30
2 Exam O
Design of automotive electronic systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 2
Total number of contact hours: 118
10 Completing the classes O
Moduł obieralny 4, ME, sem. 2
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 2
Project classes: 70
Seminars: 15
5 Completing the classes O
Verification of Digital Integrated Circuits
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
5 Completing the classes O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 2
Physical education classes: 28
- Completing the classes W
Specialized sources of information
Discussion seminars: 3
1 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 3
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 3
Project classes: 45
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 30
1 Completing the classes O
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 3
Lectures: 30
3 Completing the classes O