A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Electronics and Telecommunications

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Systemy Wbudowane posiada wiedzę z zakresu testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych, architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC; a także potrafi: projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL), projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne, projektować wysokosprawne układy zasilające, zaprojektować układy sensorowe, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.
Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Sieci i Usługi posiada wiedzę z zakresu: metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych, multimedialnych usług interaktywnych oraz potrafi: projektować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem QoS oraz bezpieczeństwa, projektować systemy transmisyjne, dobierać protokoły komunikacyjne, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technik kodowania informacji, protokołów transmisji danych oraz architektur sieci telekomunikacyjnych do projektowania i wytwarzania nowych sieci telekomunikacyjnych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
IET-Thesis Path, sem. 1
Total number of contact hours: 308
23 Completing the classes O
Elements of managing your own career
Lectures: 6
Auditorium classes: 24
3 Completing the classes O
Technika światłowodowa i fotonika
Lectures: 30
Laboratory classes: 28
4 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Metodyki zarządzania projektami
Lectures: 30
2 Completing the classes O
English B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
Foreign language classes: 30
2 Exam O
IET-2s-NS, sem. 2
Total number of contact hours: 372
26 Completing the classes W
IET-2s-ES, sem. 2
Total number of contact hours: 348
26 Completing the classes W

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
IET-3s-SW Thesis Path, sem.3
Total number of contact hours: 92
10 Completing the classes W
IET-3s-SU Thesis Path, sem.3
Total number of contact hours: 106
10 Completing the classes W
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O