A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Automatics and Robotics

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną automatyki i robotyki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie szeroko rozumianych systemy sterowania, regulacji i nadzoru. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku są bardzo szerokie. Podstawowym są firmy związane bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale też firmy informatyczne, elektroniczne i badawczo-rozwojowe. Absolwenci mają możliwość kontynuacji rozwoju naukowego w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Komputerowe systemy sterowania)
Zobacz pełny opis kierunku (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu)
Zobacz pełny opis kierunku (Inteligentne systemy sterowania)
Zobacz pełny opis kierunku (Cyber-physical Systems)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Cyber-physical systems

Summer semester, 2019/2020

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Summer semester, 2019/2020

Intelligent control systems

Summer semester, 2019/2020

Komputerowe systemy sterowania

Summer semester, 2019/2020

Cyber-physical systems

Winter semester, 2020/2021

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Winter semester, 2020/2021

Intelligent control systems

Winter semester, 2020/2021

Komputerowe systemy sterowania

Winter semester, 2020/2021

Cyber-physical systems

Summer semester, 2020/2021

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Summer semester, 2020/2021

Intelligent control systems

Summer semester, 2020/2021

Komputerowe systemy sterowania

Summer semester, 2020/2021