A A A

Log in

pl | en | uk

Civil engineering and transport

REVITALIZATION OF DEGRADED AREAS

Program studiów I stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, poznać opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo, a także przyczyny i skutki degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej. Ponadto umożliwia poznanie metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej, formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów, podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.
Zakres i program studiów pozwalają także nabyć umiejętność opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, oceny stopnia degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej oraz biologicznych metod oceny jakości środowiska, a następnie opracowania i interpretacji wyników badań. Absolwent kierunku potrafi wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm. Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHP i ergonomia
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6.0 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
9.0 Exam O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Fundamentals of Economics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Podstawy geologii i mineralogii
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Underground mining
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Development of reclamation and revitalization
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
Ecology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
French B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment W
Physics I
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
German B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment W
Spanish B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment W
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment W
Budownictwo ogólne
Lecture: 30
Project classes: 30
4.0 Assessment O
Materials science
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4.0 Assessment O
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment W
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 60
6.0 O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Fizyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6.0 Exam O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4.0 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4.0 Exam O
Spanish B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment W
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment W
German B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment W
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment W
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
French B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment W
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 75
9.0 O
Geodesy and Cartography
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Assessment O
Foreign language classes: 60
5.0 O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4.0 Exam O
Protection and Adaptation of Industrial Heritage
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Installations and technical infrastructure
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 75
9.0 O
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Assessment O
Basics of urban design
Lecture: 30
Project classes: 30
4.0 Assessment O
Lecture: 30
Project classes: 30
5.0 Exam O
Basics of spatial planning
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 75
9.0 O
Budownictwo na terenach górniczych
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Legal basis of revitalization
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Practical placement: 0
3.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Field trip
Fieldwork: 25
1.0 Assessment O
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Environmental Impact Assessment
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lecture: 105
9.0 O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3.0 O
Auditorium classes: 30
3.0 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective