A A A

Log in

pl | en | uk

Civil engineering and transport

CIVIL ENGINEERING

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geology
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment O
Geometria wykreślna
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Mining Surveys
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Assessment O
Physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Chemia (budowlana)
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6.0 Assessment O
Mathematics 1
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
9.0 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 30
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika teoretyczna
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Assessment O
Lecture: 30
2.0 O
Foreign language classes: 30
- O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
1.0 Assessment O
Materiały budowlane
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Fizyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7.0 Exam O
Budownictwo ogólne
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Mathematics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7.0 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6.0 O
Budownictwo ogólne
Lecture: 30
Project classes: 15
5.0 Exam O
Podstawy architektury i urbanistyki
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Building Physics
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Mechanika gruntów
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Język obcy - semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- O
Mechanika teoretyczna
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Technologia betonu
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3.0 O
Metody obliczeniowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2.0 Assessment O
Fundamentowanie
Lecture: 30
Project classes: 30
4.0 Exam O
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Structural mechanics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
3.0 Assessment O
Język obcy - semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5.0 O
Budownictwo komunikacyjne
Lecture: 30
Project classes: 15
4.0 Exam O
Building Installations
Lecture: 30
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Praktyki - 4 tygodnie
Practical placement: 0
2.0 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6.0 O
Konstrukcje murowe i drewniane
Lecture: 30
Project classes: 30
4.0 Assessment O
Building Economics
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Technologia robót budowlanych
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5.0 Exam O
Structural mechanics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Konstrukcje metalowe
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
Konstrukcje betonowe
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bu
Lecture: 60
Laboratory classes: 30
Project classes: 30
12.0 O
Konstrukcje betonowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4.0 Exam O
Podstawy BIM
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2.0 Assessment O
Prawo Budowlane
Lecture: 15
1.0 Assessment O
Industrial Construction
Lecture: 30
Project classes: 15
2.0 Exam O
Praktyki (łącznie 7 tygodni)
Practical placement: 0
2.0 Assessment O
Konstrukcje metalowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4.0 Exam O
Organizacja produkcji budowlanej
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Zajęcia terenowe z geotechniki (1 tydzień)
Laboratory classes: 30
1.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3.0 O
Lecture: 30
2.0 O
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Auditorium classes: 15
1.0 Assessment O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bu
Total number of contact hours: 75
9.0 O
Final Project
Diploma project: 0
15.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective