A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Chemical engineering

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty humanizujące obieralne
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Chemia ogólna i nieorganiczna
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Techology of inorganic-non-metallic materials
Lectures: 30
1 Completing the classes O
Elements of Mathematics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Elementy fizyki
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Graphics engineering
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Proecological technologies in the fuel and energy sector
Lectures: 30
1 Completing the classes O

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Blok obieralny specjalizujący
Lectures: 30
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Chemia ogólna
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 60
9 Completing the classes O
Fizyka
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Crystallography and crystal chemistry
Lectures: 45
Seminars: 45
7 Exam O
Organic Chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Basics of mechanics and machine construction
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Completing the classes O
Termodynamika chemiczna
Lectures: 30
Seminars: 30
6 Exam O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Elektrotechnika z elektroniką
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Completing the classes O
Materials Science
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Chemia krzemianów
Lectures: 30
Seminars: 45
4 Exam O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Lectures: 30
Fieldwork: 30
3 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Podstawy inżynierii materiałów
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Ceramic machinery
Lectures: 15
Project classes: 30
Seminars: 15
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)
Seminars: 30
1 Completing the classes O
Mineral resources
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Elementy automatyki
Lectures: 30
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Inżynieria chemiczna
Lectures: 30
Seminars: 30
5 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Technologia materiałów budowlanych
Lectures: 60
4 Completing the classes O
Metody badań strukturalnych
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Technologia szkła i ceramiki
Lectures: 60
4 Completing the classes O
Ochrona własności intelektualnej
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Industrial training
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Technical Thermodynamics
Lectures: 30
Project classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Elementy technologii chemicznej
Lectures: 30
Project classes: 30
3 Exam O
Instrumental Methods of Chemical Analysis
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Seminars: 60
2 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Advanced ceramic technical materials
Lectures: 30
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Material Technologies
Laboratory classes: 150
9 Completing the classes O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Ekonomika i zarządzanie
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Quality management
Lectures: 15
Seminars: 15
1 Completing the classes O