A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Chemical engineering

Fuel and Environment

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Block HS semester 1
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Block sem 1 - Elements
Discussion seminars: 30
2 Completing the classes O
General and inorganic chemistry I
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Engineering graphics
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Technical mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Fuels and environment
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Preparation of multimedia publications and presentations
Seminars: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Block HS semester 2
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Foreign language (JO1) semester 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
General and inorganic chemistry II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Matlab + AutoCAD
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Bases of machine construction
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Basics of analytical methods
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
4 Completing the classes O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Foreign language (JO1) semester 3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Hydrocarbon chemistry I
Lectures: 45
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
9 Exam O
Environmental Chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Material research
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physics II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
7 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Basics of electrical engineering and automation
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Application of mathematical methods
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Foreign language (JO1) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Hydrocarbon chemistry II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Experimental physical chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
9 Exam O
Physicochemistry of fuels
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Statistics for engineers
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Technical Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elective blocks sem 5
Total number of contact hours: 240
18 Completing the classes O
Instrumental analysis
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
Seminars: 15
5 Completing the classes O
Process engineering (momentum and mass)
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Seminars: 15
7 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elective block sem 6
Total number of contact hours: 195
10 Completing the classes O
Block FL technical
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O
Heat exchange in technological processes
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Industrial internship
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Combustion processes
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Air protection technologies
Lectures: 30
Seminars: 30
3 Completing the classes W

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elective block sem 7
Total number of contact hours: 180
12 Completing the classes O
Study visits
Fieldwork: 30
3 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O