A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Microelectronics in Industry and Medicine

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to programming
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Mathematical Analysis 1
Lectures: 42
Auditorium classes: 56
8 Exam O
Circuit theory
Lectures: 30
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Protection of intellectual property
Lectures: 7
1 Completing the classes O
Physics 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Algebra
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
4 Completing the classes O
Health and safety at work
Lectures: 8
1 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Przedmiot humanistyczny 1, ME, sem. 1
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematical analysis 2
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Computation and simulation technique
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Differential equations
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Physics 2
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
7 Exam O
Electronic devices and VLSI technology
Lectures: 32
3 Exam O
Podstawy programowania systemów wbudowanych
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Basics of circuits and electronics
Lectures: 24
Laboratory classes: 56
4 Completing the classes O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Inżynieria oprogramowania w systemach samochodowych
Lectures: 60
4 Exam O
Digital electronic circuits 1
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Signal theory
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of graphical programming languages
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Low-level Programming
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Analog electronic circuits 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Statistics and probability
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Digital electronic circuits 2
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
5 Exam O
Biomedical and technological measurements
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Analog electronic circuits 2
Lectures: 34
Laboratory classes: 36
6 Exam O
Metrology and electronic measurement instrumentations
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of PCB design with CAD/CAM software
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Basics of object programming
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Język obcy (B2, egzamin)
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Programming of measuring systems
Lectures: 14
Laboratory classes: 42
5 Exam O
Basics of analog integrated circuits design
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
4 Completing the classes O
Programmable logic devices
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Introduction to nonlinear analog circuits
Lectures: 14
2 Completing the classes O
Introduction to telecommunications
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
3 Exam O
Moduł obieralny 1, ME, sem. 5
Lectures: 56
Laboratory classes: 56
8 Completing the classes O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 5
Total number of contact hours: 56
4 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Basics of VLSI digital design
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
Project classes: 14
6 Exam O
Wireless communication
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of business
Seminars: 14
2 Completing the classes O
Przedmiot humanistyczny 2, ME, sem. 6
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 6
Total number of contact hours: 168
12 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 28
2 Completing the classes O
Moduł obieralny 4 (English), ME, sem. 7
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Completing the classes O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 7
Total number of contact hours: 126
9 Completing the classes O