A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Automation, electronic, electrical engineering and space technologies

Electronics and Telecommunications

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja posiada wiedzę z zakresu cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenie aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych), symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy, technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.
Absolwent tych studiów potrafi projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne, projektować systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych, korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych i sieciowych, konfigurować urządzenia (rutery, przełączniki, zapory ogniowe, sieci wirtualne) i protokoły komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych, przeprowadzać symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz usług w sieciach, administrować sieciami komputerowymi oraz diagnozować problemy ich działania, implementować algorytmy i budować własne programy dla urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych, tworzyć serwisy i aplikacje sieciowe, prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Studia umożliwiają podjęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na jednej z dwóch ścieżek dyplomowania: Systemy Wbudowane lub Sieci i Usługi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują kształcenie także na kierunkach pokrewnych takich jak Teleinformatyka lub Informatyka.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to electronics
Lectures: 20
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Introduction to telecommunications
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Metodyka i techniki programowania 1
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Circuit theory 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
4 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Probabilistics and statistics
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Mathematical Analysis 1
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physics 1
Lectures: 42
Auditorium classes: 28
5 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Circuit theory 2
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Mathematical analysis 2
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
6 Exam O
Electronic Devices
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Electronic metrology
Lectures: 18
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Foreign Languages
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Metodyka i techniki programowania 2
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Physics 2
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 26
7 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Economic subjecty
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Techniki obliczeniowe
Lectures: 14
Laboratory classes: 20
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Signals and Systems
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Foreign Languages
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Operating Systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Technika cyfrowa i układy programowalne
Lectures: 42
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Analogue Electronic Circuits 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 14
6 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Foreign languages ​​- course with exam
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Simulation of electronic circuits
Lectures: 18
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Computer Networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Digital signal processing
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Microprocessor systems 1
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
Project classes: 8
4 Completing the classes O
Optoelektronika
Lectures: 24
Laboratory classes: 18
3 Completing the classes O
Analogue Electronic Circuits 2
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Humanistic subject
Lectures: 28
Project classes: 8
2 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Electronic integrated circuits and systems
Lectures: 20
Laboratory classes: 24
3 Completing the classes O
Microprocessor systems 2
Lectures: 28
Laboratory classes: 18
Project classes: 10
4 Exam O
Basics of mechanics and technical drawing
Lectures: 16
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Telecommunication systems and networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Exam O
Języki programowania obiektowego
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
3 Completing the classes O
Microwave techniques, antenna systems and propagation of radio waves
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Design Laboratory
Project classes: 28
3 Completing the classes W
Programowanie sieciowe
Lectures: 20
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Completing the classes O
Computer Measurement Systems
Lectures: 18
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
IET-1-s Elective block T1
Total number of contact hours: 167
9 Completing the classes O
Wireless Techniques and Systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 24
4 Exam O
IET-1-s Elective block E1
Total number of contact hours: 68
9 Completing the classes O
Bezprzewodowe sieci komputerowe
Lectures: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Exam O
Praktyka kierunkowa
Practical placement: 0
4 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
IET-1-s Elective block E2
Total number of contact hours: 76
6 Completing the classes O
IET-1-s Elective block T2
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Repetytorium dyplomowe
Seminars: 14
3 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 14
3 Completing the classes O