A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Earth sciences and the environment

Geotourism

Studia II stopnia na kierunku Geoturystyka są kontynuacją studiów I stopnia. Uwzględniając te same współczesne potrzeby gospodarczo-społeczne, poszerza wiedzę i umiejętności absolwentów w zakresie profesjonalnego zarządzania geodziedzictwem.
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle turystycznym, na bazie zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego, wyodrębniły się specjalizacje, które pokrywają nowe, dotąd słabo wykorzystywane obszary. Zmiany ewolucyjne w turystyce, która współcześnie znacznie większy nacisk kładzie na turystykę aktywną, poznawczą, kwalifikowaną, czy specjalistyczną niż na bierny wypoczynek, wygenerowały nowe, dotąd niezagospodarowane nisze. W związku z tym, że aktualnie istotna część turystyki koncentruje się na walorach naturalnych, dziedzictwie górniczym i poprzemysłowym, powstają nowe przestrzenie na rynku, których zagospodarowanie ma istotny wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny regionów. Zapotrzebowanie, wynikające z ukierunkowań trendów w turystyce, narzuca potrzebę obecności zupełnie nowych kadr w poszczególnych z jej sektorów. Kontynuacja kształcenia na kierunku Geoturystyka na studiach II stopnia prowadzi do przygotowania profesjonalnych kadr dla zarządzania geodziedzictwem. Proces ten dostarczy dla przemysłu turystycznego dobrej klasy wykwalifikowanych specjalistów.
Kształcenie na studiach II stopnia obejmuje rozszerzoną wiedzę z zagadnień dotyczących przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz metod ochrony, promocji, edukacji i zarządzania geodziedzictwem w turystyce. Program studiów w sposób zaawansowany przygotowuje absolwenta do kompleksowej aktywności podmiotowej w zakresach waloryzacji, zarządzania dziedzictwem przyrody nieożywionej w różnych obszarach działalności turystycznej oraz tworzenia produktu geoturystycznego. Przekazana wiedza i uzyskane umiejętności pozwalają absolwentom opracowywać dokumentacje i zarządzać geodziedzictwem w zgodzie z potrzebami społeczno-gospodarczymi regionów i kraju.

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Polish and World Raw Materials
Lectures: 30
Practical classes: 15
3 Completing the classes O
Geoconservation
Lectures: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
5 Exam O
Earth Heritage Record in Museum Collections
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Sustainable tourism
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Multimedia Technologies in Tourism Information
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
4 Completing the classes O
Geoeducation
Lectures: 15
Project classes: 45
4 Completing the classes O
Management of Tourism Enterprise
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Marine Geology
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Foreign Language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geoparks
Lectures: 30
Practical classes: 30
5 Exam O
Information and Promotion Methodology in Tourism
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Documentation of geosites
Lectures: 15
Project classes: 30
Practical classes: 15
4 Completing the classes O
Geological Objects of the World Heritage List
Lectures: 30
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Field Training in Geotourist Sites in Europe
Fieldwork: 60
4 Completing the classes O
Basics of Rescue
Practical classes: 30
2 Completing the classes O
Earth's Heritage in Geoparks - Field Exercises
Fieldwork: 30
2 Completing the classes O
Balneological Raw Materials and Spas
Lectures: 30
Practical classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mining heritage
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Geoheritage Assessment Methods
Lectures: 15
Project classes: 45
4 Completing the classes O
Gemology and Precious Stones
Lectures: 30
Practical classes: 15
3 Completing the classes O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
3 Completing the classes O
Rocks and Minerals in Architecture and Ornamentation
Lectures: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Geodiversity
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Geotourism 5
Total number of contact hours: 150
11 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geotourism - Thesis of Master of Science
Seminars: 30
22 Completing the classes O
Geotourism 6
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Geotourism 7
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O