A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Maths

Mathematics

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne II stopnia (magisterskie). Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Programy specjalności studiów II stopnia zawierają współczesne zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy, w szczególności w bankowości i finansach, informatyce, zarządzaniu, biologii, inżynierii materiałowej, elektronice, automatyce, mechanice i telekomunikacji. Umożliwia to studentom zdobywać umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy i ułatwia zatrudnienie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie oraz współpracę ze specjalistami z innych dziedzin. Ponadto, wiedza zawarta w programach studiów oraz umiejętności są uzupełniane aktywnym udziałem studentów w pracach kół naukowych. Zajęcia dydaktyczne na kierunku są prowadzone przez matematyków prowadzących własne badania naukowe na wysokim poziomie. Ten fakt sprzyja rozwojowi naukowemu najlepszych studentów i przygotowuje do kontynuowana studiów matematycznych na studiach doktoranckich i pracy naukowej.

Opiekun kierunku: dr Maria Malejki

Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka obliczeniowa i komputerowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka finansowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka ubezpieczeniowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka w informatyce)
Zobacz pełny opis kierunku (Matematyka w zarządzaniu)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Computational Mathematics

Winter semester, 2019/2020

Financial Mathematics

Winter semester, 2019/2020

Insurance Mathematics

Winter semester, 2019/2020

Mathematics in Computer Science

Winter semester, 2019/2020

Mathematics in Management

Winter semester, 2019/2020

Mathematics in Technical and Natural Sciences

Winter semester, 2019/2020

Computational Mathematics

Summer semester, 2019/2020

Financial Mathematics

Summer semester, 2019/2020

Insurance Mathematics

Summer semester, 2019/2020

Mathematics in Computer Science

Summer semester, 2019/2020

Mathematics in Management

Summer semester, 2019/2020

Mathematics in Technical and Natural Sciences

Summer semester, 2019/2020

Computational Mathematics

Winter semester, 2020/2021

Financial Mathematics

Winter semester, 2020/2021

Insurance Mathematics

Winter semester, 2020/2021